Oferta

Podstawą efektywnej pomocy pacjentom jest kompleksowa opieka, dlatego w naszym ośrodku oferujemy Państwu zarówno pełną diagnostykę w kierunku chorób i zaburzeń tj. otyłość, cukrzyca typu 2, insulinooporność, zespół metaboliczny, zaburzenia lipidowe czy nadciśnienie tętnicze jak i precyzyjnie zaplanowany proces terapeutyczny uwzględniający opiekę lekarska i dietetyczną. Pacjentów wymagających specjalistycznego wsparcia psychologicznego, psychiatrycznego czy fizjoterapeutycznego kierujemy do zaufanych specjalistów. Nasz zespół stanowi również wsparcie dla pacjentów z innymi chorobami, którym współtowarzyszą zaburzenia wymienione powyżej. Pomagamy pacjentom z niedoczynnością tarczycy, chorobą Hashimoto, pacjentkom z zespołem policystycznych jajników (PCOS).

Diagnostyka

Kompleksowa diagnostyka z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń medycznych pozwala na ustalenie przyczyn i stopnia zaawansowania nadciśnienia tętniczego, zaburzeń metabolicznych, cukrzycy, hipercholesterolemii oraz otyłości. Uzyskane wyniki pozwalają na określenie optymalnego indywidualnie dostosowanego planu terapeutycznego.

Dietoterapia

Spersonalizowana dietoterapia jest podstawowym elementem leczenia chorób cywilizacyjnych. W ramach konsultacji przeprowadzany jest szczegółowy wywiad żywieniowy. Wykonywane są także pomiary antropometryczne m in. metodą BIA celem analizy zawartości poszczególnych tkanek organizmu (tkanka tłuszczowa, mięśniowa, woda). Zalecenia naszych dietetyków zawsze opierają się na współczesnej wiedzy naukowej i rekomendacjach. W praktyce stosują oni wyłącznie zalecenia dietetyki opartej na faktach.

Farmakoterapia

Indywidualnie dostosowane leczenie farmakologiczne przez lekarzy specjalistów z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć medycyny pozwala na wsparcie procesu terapeutycznego otyłości, uzyskanie optymalnej kontroli ciśnienia tętniczego, poziomu cukru i cholesterolu.